BOW Historiek


BOWLING


opgericht in 1966HISTORIEK


Historiek van de Afdeling KSAH - BOWLINGDe Afdeling Bowling werd in 1966 onder impuls van toenmalig Algemeen Secretaris van het KSAH Dhr Marcel Forceville opgericht.


Bij de stichting waren 7 clubs betrokken :

    Belgische Phenix

    Beliard

    Bell

    BP

    De Nieuwe Gazet

    Kreglinger

    Soep Van Boom


In dat zelfde stichtingsjaar speelden deze 7 ploegen een openingstornooi op "scratchbasis" dat gewonnen werd door BP.

De feitelijke start van een KSAH-Bowlingleague op "handicapbasis" kwam er in 1967.


Het eerste bestuur bestond uit :

    Stoobants Roger                : voorzitter

    Zurings Valére                   :  secretaris

    Van Den Eynden Tony        :  penningmeester


Van 1967 tot 1969 groeit de league, die op woensdagen gespeeld werd, tot 14 teams.

Bell werd de eerste kampioen in 1968.


In 1970 waren er 22 teams ingeschreven zodat een bijkomende league op donderdag een noodzaak werd.

Van 1971 tot 1983 steeg het aantal teams verder tot 40 wat het opstarten van een 3de league op maandag met zich meebracht.


Ondertussen, in 1980, nam Walter Van Gerwen de fakkel van voorzitter over.

Het secretariaat werd geleid van 1969 tot 1979 door Ward Smet en vanaf 1980 door Paul Braeckevelt.

Tussen 1984 en 1988 groeide elk van de 3 leagues tot het maximum van 16 teams. Dit vertegenwoordigde speelmogelijkheid voor 48 teams verdeeld over 22 clubs met samen 356 leden.

Sinds 1985 behartigt Marie-Louise Huybrechts de financiën van de afdeling.


Naast de "gewone" wekelijkse competitie-activiteiten wordt er, sinds 1980,  jaarlijks deelgenomen aan verschillende internationale bedrijfsbowlingtornooien,o.m. in Eindhoven, Essen, Hamburg en Munster.


Om de kwaliteit op te voeren werd in 1988, onder leiding van Romain Goesaert, die bij de Belgische Bowlingfederatie het diploma van " erkend instructeur " behaalde, de KSAH-Bowlingschool geïnstalleerd en een jaar later wordt deze op woensdagmiddag uitgebreid voor de jeugd.


In 1990 wordt een 4de league opgericht van 13 teams die op vrijdagavond speelt.


In 1995 bestond het bestuur uit :


    Van Gerwen Walter          : voorzitter

    Backhovens Roger           : ondervoorzitter

    Schulpen Mathieu            : secretaris

    Huybrechts Marie-Louise  : penningmeester


Bron : boek 75 jaar KSAH (1995)


Sinds half de jaren 90 boost het bowlen, zowel  nationaal als regionaal .

Er worden nieuwe bowlings geopend , het materiaal wordt beter, er worden lessen gegeven  en er wordt meer getraind.

Dit heeft als gevolg dat de gemiddelden per speler spectaculair stijgen.


In onze KSAH competitie was in 1970 het Hoogste Spel Heren 264 , in 2002 was het al 299.

In 2004 werd de eerste perfect game geworpen, in 2005 zelfs 4x en in 2013 ook 3x.

Alleen dit jaar 2015-2016 werd geen perfect game genoteerd.


In 1970 was de Hoogste Serie Heren 614, record dat in 2004 verhoogd werd tot 815 en dat tot op heden nog niet verbeterd werd. 

 

Ook bij de Dames is deze evolutie merkbaar. In 1970 was het Hoogste Spel Dames 247 en in 2015 werd voor het eerst in onze Afdeling een perfect game gerealiseerd door een vrouw.


Ook de Hoogste Serie Dames ging van 582 in 1970 naar 770 in 2012.


En als de individuele resultaten stijgen dan volgen uiteraard ook die per ploeg.

Hoogste Spel per Ploeg in 1970 was 888 en het nu nog bestaande record werd in 2006 gebracht op 1071.

Hoogste Serie per Ploeg werd van 2 438 in 1970 verbeterd tot 2 808 in 2008.


Het worden ook de jaren van de sterkere ploegen. Opel Omegas en Euro Bowlers winnen onder hun beide in de periode 1996 – 2015 respectievelijk 7x en  9x  de Federatiebeker.   


Dit is niet het geval bij de Individuele Kampioenschappen.

In geen van de bestaande reeksen is er een speler die jaar na jaar kampioen speelt.


Bij de Dubbel Kampioenschappen was er steeds een overwicht van één of twee sterkere ploegen en de anderen hadden geen enkele kans. Daarom werden in 2006 twee reeksen voorzien : een reeks met gezamenlijke handicap van 0 t/m 25 en een reeks van 26 t/m…..

Hierdoor kregen de ploegen met een grotere handicap ook de kans om kampioen te spelen wat een succes verhaal werd gezien steeds andere ploegen de titel behalen.   


Maar mooie sprookjes blijven niet duren zegt het spreekwoord.

In 2008 begint een klein verval.

Ploegen worden niet meer of minder gesubsidieerd door hun werkgever, spelers worden ouder en hebben andere interesses, jeugd voelt zich voorlopig nog niet aangetrokken door de bowlingsport.

Gevolg, KSAH moet de Maandag League schrappen wegens te kort aan ploegen. De overblijvende 5 ploegen worden dan onderverdeeld in de Woensdag League en Donderdag League.

En zo zijn er op vandaag nog 15 ploegen in de WL, 10 ploegen in DL en 8 ploegen in Week-end Cup op vrijdag.


WoensdagLeague

Opel ( 2 ploegen)   Alcatel Bell   SAS Locomotief     KVE (2 ploegen)    De Doorzetters (ex De Lijn)

ING     New Holland (3 ploegen)     Sodipa      KBC     AXA


Donderdag League

Bayer ( 2 ploegen)     TEC   TOTAL  (2 ploegen)      IVEG     ING     ASR      Opel ( 2 ploegen)


Week-end Cup (vrijdag)

Opel ( 2 ploegen)  Bayer ( 2 ploegen)   TOTAL     KVE    New Holland ( 2 ploegen)Ondanks de beperkingen van KSAH waarin alleen bedrijvenploegen mogen deelnemen, houdt onze afdeling nog stand met een ledenbestand van 230 spelers verdeeld over 17 clubs daar waar andere afdelingen van het KSAH, spijtig genoeg, niet meer bestaan.


Buiten deelname aan onze KSAH-competities nemen ook tot 8 ploegen deel aan de VLBK’s, ingericht door Vlaamse Liga voor Bedrijfssporten. En dit met succes want de laatste jaren is het steeds een kSAH-ploeg die het kampioenschap wint.


In 2015 nam er voor het eerst een KSAH Bowlinploeg deel aan de Europes Bedrijfssport Spelen in Ricione (Italie).

Onze KBC ploeg werd daar 6de op 99 deelnemende ploegen.

Dit jaar namen zij deel, met  2 poegen, aan de Eerste Wereld Bedrijfssport Spelen op Mallorca maar door omstandigheden werd de halve finale niet gehaald.


Ook op communicatief vlak is onze afdeling heel sterk.

In de jaren 80 en 90 verwerkten de toenmalige secretarissen, Mathieu Schulpen en Paul Braeckeveld alle uitslagen via het Lotus 123 systeem en later via het populaire Exel. Alleen duurde het via Exel uren vooraleer alles verwerkt was.

Met dat probleem trok Mathieu Schulpen naar zijn vriend, Bob Van Wezenbeeck, met de vraag of er geen andere en vluggere oplossing bestond. Vermits Bob, beroepshalve, ervaring had met databases, begon hij met een test database in

Acces. Maar dan kwam het bericht van het overlijden van Mathieu en moest er onmiddellijk een oplossing gevonden worden. Bob heeft er dan ,door de jaren heen, voor gezorgd dat de database evolueerde tot het bestaande prachtige instrument waarin we alle uitslagen en klassementen  van de 3 Leagues kunnen up-daten binnen het uur.

En zo is dan ook ons parade paardje ontstaan  : geen enkele afdeling van VLB in Vlaanderen heeft zo’n schitterende historische en samenvattingsinfo over het voorbije seizoen als wij “ KSAH Bowling Echo”     

Een Info Boekje van 30 blz werd de laatste jaren een Info Boek van 60 blz en meer met alle uitslagen, klassementen, nevenklassementen en vermelding van records.

Allemaal het werk van Bob Van Wezenbeeck. Sinds de uitgave 2012 worden ook foto’s toegevoegd van alle kampioenen, duo- kampioenen en deelnemede ploegen aan de Round Robin door onze huisfotograaf.


Wekelijks worden alle uitslagen en klassementen per mail rondgestuurd aan alle leden die dat wensen. Voor aanvang van de wedstrijden ligt een papieren versie van deze info ter beschikking in de Euro bowling.


Ook op de website van KSAH, opgestart in september 2011,  www.ksah.be vindt men alle info en foto’s van onze afdeling.   


Een afdeling kan alleen maar goed functionneren als ze geleid wordt door een goed bestuur.

In de loop van de voorbije 50 jaar heeft men steeds gedreven vrijwilligers gevonden om deel uit te maken van het bestuur. Spijtig genoeg zijn er daarvan al velen ons ontvallen.


Samenstelling van het huidige bestuur : 2016


    Gastmans Eddy            : voorzitter

    Gastmans Steve           : onder-voorzitter

    Vermeiren Martin          : secretaris

    Gastmans Eddy            : penningmeester

    Dries Richard               : wedstrijdleider

    Van Eeckhoute Ingrid   : raadslid

    De Belie Sven              : raadslid.

    Ooms Eddy                  : league leider


Tevens een woord van dank aan :

Van Belle Patrick voor het drukwerk van uitslagen en klassementen, reglementen en KSAH Bowling Echo.

Bob Van Wezenbeeck voor de fantastische zelf ontworpen informatica tools voor het verwerken van alle uitslagen, klassementen en het opmaken van KSAH Bowling Echo’s.   Samenstelling van het huidige bestuur : 2020


    Pellegroms Guy                    : voorzitter

    Gastmans Steve                   : onder-voorzitter

    Van Deurs - Wilson Denise    : secretaris

    Duym Patrick                       : penningmeester

    Dries Richard                       : wedstrijdleider

    De Belie Sven                      : raadslid.

    Ooms Eddy                          : league leider