PICKLEBALL


P I C K L E B A L L  in en rond Antwerpen Druk HIER om rechtstreeks naar de site van PICKELBALL-ANTWERPEN.be te gaan


Sinds september 2022 begon Pickleball-Antwerpen te spelen in het Antwerpse, momenteel kan je terecht op maandagavond van 19:00 - 21:00 op het Kiel, in de buurtsporthal 2 (niet ver van Digipolis).

Sedert januari 2023 werd er ook in Zwijndrecht gespeeld, dankzij de enorme inzet van de gemeente aldaar.

We kregen de vraag om de initiatielessen te geven, maar hiervoor moesten we door praktische redenen passen.

Degenen die inschreven kregen twee lessenreeksen van telkens vijf lessen aangeboden, dus 10 lesuren in totaal en dit verspreid over twee uren achter elkaar op dinsdagavond en gesplitst in twee groepen van telkens 16 sportieve personen. Na die lessenreeks vroeg men ons van de gemeente Zwijndrecht uit om eventueel een club op te richten zodat de mogelijkheid geboden werd om verder te pickelen in Zwijndrecht, en zo geschiedde...

Elke maandagavond kan je in sporthal Den Draver, Fortlaan 10, Zwijndrecht terecht om te pickelen, telkens van 18:30 - 20:00. 

Op beide locaties worden er kleine competities gehouden volgens het systeem Round Robin: iedere speler speelt met en tegen iedereen. 

Iedereen is vrij om mee te spelen; we houden het bewust laagdrempelig en wie wordt er nu niet blij van nieuwe vriendschappen terwijl je wat recreatief en misschien toch competitief sport? 

Al het materiaal wordt ter beschikking gesteld en je kan je amuseren voor €5,00 per avond. Regelmatig laten we een trainer komen en je wordt regelmatig gecoacht of gewezen op wat je beter zou kunnen...


Wil je het ook eens proberen? Alleen of in groep? Aarzel niet en meld je aan op één van volgende sites:


PICKLEBALL-ANTWERPEN.BE                                                                         PICKLEBALL-ZWIJNDRECHT.BE

Wat is PICKLEBALL

Pickleball wordt gespeeld:

 • Met een soort wifflebal
 • (geperforeerd hard plastic) en een paddle (batje/racket)
 • Op een dubbelspelbadmintonveld (6,10m X 13,40m)
 • Binnen of buiten
 • Met een net (86 cm in het midden, 91cm aan de zijkanten)
 • Om 2 of 3 gewonnen games (bij 11 punten game, met minimaal twee punten verschil)Het SPEL

 • Alleen de partij die serveert kan punten halen
 • De ontvangende partij moet de bal eerst laten stuiten, voor ze hem retourneren. En vervolgens moet ook de serverende partij de bal eerst laten stuiten. Pas de derde bal mag ook in één keer, d.m.v. een volley geslagen worden. Met stuit mag ook.
 • Daarna mag de bal (maximaal) 1x stuiteren òf meteen gespeeld worden (volley/smash)


PUNTENTELLING

 • Je kunt alleen een punt scoren als je eigen team serveert
 • Je noemt eerst eigen aantal punten, dan de punten van de tegenstander.
 • De game eindigt bij 11 als er twee punten verschil zijn. Anders net zolang doorspelen tot dat het geval is
 • Een wedstrijd bestaat uit 2 of 3 gewonnen games (best of three/five)
 • Na een game van speelhelft wisselen

DE SERVICE

 • Winnaar van de toss kiest voor ontvangen/serveren òf voor kant
 • Service is onderhands, met of zonder stuit vooraf. Waarbij tijdens het raakpunt de paddle onder je navel zit
 • Bij de service sta je tussen middenlijn en (verlengde van) zijlijn met twee voeten achter de achterlijn op moment dat je de bal raakt.
 • De bal moet in het schuin tegenover liggende vak stuiteren en mag de kitchenlijn niet raken. De overige lijnen wel.
 • Als een bal bij de service het net raakt, verschilt dit niet meer van een bal die over het net gaat. Is hij in, dan speel je door, is hij uit dan verlies je het punt.
 • 1e servicepunt is vanaf rechts
 • Bij score vervolgens vanaf links serveren etc.
 • Bij verlies punt gaat tegenpartij vanaf rechts serveren door speler die daar staat
 • Bij score serveert zelfde speler van links etc.
 • Bij verlies punt serveert medespeler vanaf kant waar hij op dat moment staat
 • Bij verlies 2e speler gaat service naar andere team. Deze beginnen altijd rechts, door de speler die op dat moment rechts stond.
 • Dus beide spelers van een team serveren, behalve aan het begin van de wedstrijd, dan serveert van het startende team maar 1 speler
 • De ontvangende partij mag niet van kant wisselen om te serveren, behalve als dat door het verder serveren na het behalen van een punt gebeurt


DE KITCHEN = NON-VOLLEY-ZONE

 • Je mag niet volleren (bal spelen zonder dat hij gestuit heeft) vanuit de ‘ kitchen’ (= de non-­‐volleyzone bij het net). Zelf als je de lijn met je voet raakt of ná het volleren in the kitchen terecht komt : punt kwijt! Als je na een volley in de kitchen stapt verlies je altijd het punt, zelfs als de bal al dood is.
 • Je mag altijd in de kitchen zijn, als je maar geen bal volleert
 • Pas als je voeten (weer) buiten de kitchen zijn mag je volleren
 • Als je het net raakt met iets van jezelf inclusief paddle, haar, sieraden etc. Gaat het punt naar de tegenpartij
 • Als je over het net bent met iets van jezelf of je paddle verlies je het punt

EN VERDER

 • Als een bal jou raakt gaat het punt naar de tegenpartij. Uitzondering: een bal die je hand waar je de paddle mee vasthoudt ònder de vuist raakt: spel gaat door
 • Je mag de bal ook buiten het net om terugslaan, zelfs onder nethoogte
 • Een bal die de muur, het plafond, de netpaal etc. raakt is fout
 • Mag elk team per game twee timeouts van 30 sec. per stuk houden
 • Bij een blessure kun je een injurytimeout van maximaal 15 minuten krijgen
 • Bij materiaal pech moet je een timeout aanvragen. Zijn deze op dan kun je een equipmenttime out van maximaal 2 minuten krijgen
 • Tussen de games is er maximaal 2 minuten rust
 • Plakballen of zonder intentie dubbelraken in één beweging is toegestaan
 • Bij blessure of materiaalpech tijdens rally: spel gaat gewoon door
 • Je beslist over in en uit op jouw speelhelft, bij twijfel beslis je in het voordeel van de tegenpartij
 • Ballen die je niet zeker als ‘ uit’ hebt gezien worden als ‘in’ beschouwd (dus geen let)
 • Publiek mag zich niet met het spel of de regels bemoeien

SINGLE

 • Service begint rechts en bij behalen punt vervolgens links etc.
 • Na verlies punt serveert andere partij, ook eerst van rechts
 • Vervolgens bij oneven stand links beginnen en bij even stand rechts beginnen